სახმელეთო გადაზიდვა

გთავაზობთ შიდა და საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვებს სხვადასხვა მიმართულებებით, როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი დატვირთვით;

ჩვენი მომსახურება მოიცავს :

  • ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
  • ტვირთების შეგროვებას სხვადასხვა დატვირთვის ადგილებიდან
  • სატვირთო ავტომობილების სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით (FTL, FCL)
  • სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების გადაზიდვას ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ავტომობილებით

· საყოფაცხოვრებო და პირადი ნივთების ტრანსპორტირებას

  • შიდა გადაზიდვებს საქართველოს მასშტაბით
  • საბაჟო და ტვირთის გაცილების მომსახურებას

· დამკვეთის კონტრეტული შეკვეთიდან გამომდინარე, სხვა დამატებით მომსახურებას

Azia Express

ON SERVE OF YOUR

NEEDS