საჰაერო გადაზიდვა


ჩვენი მომსახურება მოიცავს :

  • ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
  • დასაწყობებას, მიწოდებას
  • ტვირთების კონსოლიდაციას მსოფლიო მასშტაბით
  • სახიფათო ტვირთის მეთვალყურეობას პროფესიონალების მხრიდან

· პროექტირებას და თვითმფრინავის დაფრახტვას

  • ტვირთის ადგილმდებარეობის მონიტორინგის სისტემას ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით

· კონტრეტული შეკვეთიდან გამომდინარე, სხვა დამატებით მომსახურებას

Azia Express

ON SERVE OF YOUR

NEEDS