საზღვაო გადაზიდვა

ჩვენი მომსახურება მოიცავს :

  • ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
  • სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების ტრანსპორტირებას ტემპერატურული რეჟიმის მქონე კონტეინერებით
  • ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით ტვირთის ადგილმდებარეობის მონიტორინგის სისტემას

· კონტრეტული შეკვეთიდან გამომდინარე, სხვა დამატებით მომსახურებას

  • ტვირთების, ტრანსპორტირებას სრული და ნაწილობრივი დატვირთვის(FTL, FCL) კონტეინერებით მსოფლიოს პორტების მიმართულებით;
  • არკინიგზ ო გადაზიდვა

Azia Express

ON SERVE OF YOUR

NEEDS