მოგესალმებით

 

კომპანია „აზია ექსპრესი“ დაფუძნდა 2010 წელს როგორც სატრანსპორტო ბიზნესი.

მიუხედავად რამოდენიმე წლის არსებობისა, ჩვენმა კომპანიამ მოახერხა თავი

დაემკვიდრებინა ბაზარზე. დროთა განმავლობაში მოთხოვნების ზრდასთან ერთად,

ფართოვდებოდა ჩვენი მომსახურების ნუსხაც, რომელიც ორიენტირებული იყო და არის

მომხმარებელზე. ჩვენი კომპანია გამუდმებით ზრუნავს მაქსიმალრი კომფორტი

შეუქმნას მომხმარებელს და სთავაზობს მათ როგორც საქართველოს, ევროპის,

კავკასიის, ასევე შუა აზიისა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სატრანსპორტო-საექსპედიტორო მომსახურებების სრულ სპექტრს.

Container Tracking

Azia Express

ON SERVE OF YOUR

NEEDS